امکانات و تعرفه پنلهای آیپی پنل

قیمت خرید پنل پیامک ippanel و تعرفه پیامک

در جدول زیر امکانات سامانه پیامکی آی پی پنل و همچنین و تعرفه ارسال اپراتورهای مختلف در پکیج بندی های مختلف درج شده. نسبت به امکانات مورد نیاز و تعرفه ارسال پیامک، پنل مدنظر را انتخاب و ثبت نام کنید.

پنل برنزی

(دائمی)
99هزار تومان
خرید

پنل نقره ای

(دائمی)
199هزار تومان
خرید

پنل طلایی

(دائمی)
499هزار تومان
خرید

پنل الماس

(دائمی)
699هزار تومان
خرید
امکانات پایه
پنل برنزی
پنل نقره ای
پنل طلایی
پنل الماس
تعرفه پایه ارسال پیامک

146

136

124

108

خط خدماتی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال به بلک لیست باشگاه مشتریان
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال پیامک حاوی لینک
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال پیامک تکی یا گروهی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال تدریجی یا زماندار
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
تلفن ثابت ابری
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها (مادام العمر)
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
راهنمای سامانه
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
پشتیبانی از تمام افزونه های ippanel
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
آزمایشگاه پیامک
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
استفاده از پنل در گوشی موبایل
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
قابلیت پرداخت آنلاین
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
وبسرویس ارسال پترن
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال آنی پیامک OTP
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
انتقال ترافیک دریافت به URL
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال های منطقه ای
ارسال از روی نقشه گوگل
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال هدفمند مشاغل
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال با تفکیک استان و شهر (کلی و پیش شماره)
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
تفکیک ایرانسل و همراه اول
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال کدپستی همراه اول و ایرانسل (زن/مرد)
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال جنسیت و سن
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
دکل ایرانسل (BTS)
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال شناس
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال متناظر
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
پیامک سر رسید
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال صوتی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات پیشرفته
عضویت خودکار در دفترچه تلفن
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
نظرسنجی و قرعه کشی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
مسابقه پیامکی پیشرفته
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال کد هدیه
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
کد خوان
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
نوبت دهی هوشمند
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
همکاران
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
پیامک مناسبتی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
پیامک یادآوری اقساط
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
پاسخگوی خودکار
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال کارت ویزیت
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
تحلیلگر و فیلتر پیامک
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
انتقال پیامک
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
ارسال از موبایل
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
گزارشات
گزارش پیامک های ارسالی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
گزارش پیامک های دریافتی
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
بازگشت اعتبار پیامک های بلک لیست شده
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در خطوط دلیوربیس
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
امکانات و تعرفه ها
تعرفه ارسال پیامک
تعرفه دریافت پیامک

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

هر پیامک اپراتور 50002 اشتراکی

146

136

124

108

هر پیامک اپراتور 50001 و 50009

171

160

136

119

هر پیامک اپراتور 50004

171

160

136

119

تعرفه اپراتور 1000،2000، 3000 و 9000

171

160

136

119

تعرفه هر پیامک اپراتور 999 و EVENT

342

321

272

238

تعرفه هر پیامک از دکل bts

171

160

136

119

تعرفه هر 30ثانیه پیام صوتی

171

160

136

119

هزینه تمدید سالانه

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

قیمت سامانه

99000 تومان

199000 تومان

499000 تومان

699000 تومان

 
4 تومان مصوب مجلس به تعرفه ارسال پیامک اضافه خواهد شد
 
در همه اپراتور ها هزینه بلکلیست ها بازگشت داده میشود
 
پنل های پایینتر در هرزمان با پرداخت مابه تفاوت قابل ارتقا به پنل بالاتر میباشند
 

تست سرعت ارسال پیامک

اگر میخواهید از خدمات پنل اس ام اس مارکتینگ ippanel استفاده کنید و سرعت ارسال پیامک را مشاهده کنید ، شماره تماس خودتان را وارد کنید تا سرعت دریافت اس ام اس را متوجه شوید

روش های متنوع ارسال پیامک انبوه

بانک های جامع شماره موبایل آیپی پنل ، به شما کمک می کنند تا پیامک های خود را به صورت هدفمند ارسال کنید تا بازدهی فوق العاده ای داشته باشید ، توجه داشته باشید تعرفه های ذکر شده به پایین ترین قیمت اعلام شده است

لیست شماره های شخصی شما

برای ارسال انبوه به لیست شماره های شخصی، کافی است لیست خود را در قالب فایل اکسل یا تکست به همراه متن پیامک ارسال نمایید.

بر اساس پیش شماره

پیام کوتاه شما برای پیش شماره های تلفن همراه بر اساس اپراتور های همراه اول و ایرانسل (قابلیت انتخاب محله، مشاغل و…) ارسال می شود.

بر اساس کد پستی

با ارائه 3 الی 5 رقم اول کدپستی منطقه مورد نظر خود ، ارسال شما هدفمند تر خواهد بود و به دست کسانی خواهد رسید که مورد نظر شما هستند

بر اساس شهر و استان

در این روش اس ام اس انبوه شما در کمترین زمان ممکن به شماره موبایل های دائمی یا اعتباری شهر مورد نظر شما ارسال می شود.

بر اساس محله و منطقه

اگر کسب و کار شما در یک محله یا منطقه خاص فعال است ، مطمئنا ارسال پیامک به آن محله بیشترین تاثیر را برای شما به همراه خواهد داشت

بر اساس مشاغل و اصناف

اگر پیامک های شما ارتباط با مشاغل و اصناف خاصی است ، با تیم ما تماس بگیرید تا از حجم اطلاعات آن با خبر شوید و ارسال بهتری داشته باشید

لیست شماره های شخصی شما

ارسال بر اساس پیش شماره

ارسال بر اساس کد پستی

ارسال بر اساس شهر و استان

ارسال بر اساس محله و منطقه

درخواست مشاوره دارید ؟

سوالات متداول سامانه ippanel

مدارک لازم برای خرید پنل چیست؟

هیچ مدارکی لازم نیست، فقط کافیست شماره موبایل مطابق با کدملی تان باشد.

پنلها قابل ارتقا هستند؟

بلی، در هر زمان با پرداخت ما به تفاوت میتوانید به پنل بالاتر ارتقا دهید

بعد از خرید چقدر طول میکشد پنلم فعال شود و ارسال کنم؟

آنی. بعد از پرداخت آنلاین، پنل بلافاصله بصورت سیستمی ایجاد میشود و میتوانید وارد شده و استفاده کنید.

تماس بگیرید
آدرس: تهران گاندی، ولیعصر پلاک 2313، طبقه 6
logo-samandehi
مجوز نظام صنفی یارانه ای

ما در سامانه ippanel به شما کمک می کنیم کسب و کار آنلاین خودتان سریع توسعه داده و با کاربران در ارتباط باشید. برنامه نویسان شرکت آیپی پنل تلاش می کنند درکنار یک پنل پیامک ارسال انبوه منطقه ای و سازمانی، امکانات اتصال پنل به وبسایت و سیستم اختصاصی خودتان را با جدیدترین متدهای کدنویسی تجربه کنید.

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت ارتباطات فرزام آوازه با شماره ثبت 56183 میباشد